Co to jest rekuperacja?

Co to jest rekuperacja?

Rekuperacja to inaczej wentylacja mechaniczna z odzyskiwaniem ciepła. Sercem całego systemu jest wymiennik ciepła czyli rekuperator, który służy do dwukierunkowego przepływu powietrza jednocześnie. Tym samym dostarcza świeże powietrze z zewnątrz usuwając zużyte powietrze krążące w środku budynku.

W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej umożliwia odzyskiwanie ciepła, a co za tym idzie obniżenie kosztów przeznaczonych na ogrzewanie. Istotną zaletą rekuperacji jest również filtracja przepuszczanego powietrza z krążących w nim zanieczyszczeń i alergenów poprawiająca komfort oddychania i funkcjonowania w budynku.

Rekuperacja jest to wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna z funkcją odzysku ciepła. Głównym elementem systemu jest centrala wentylacyjna zwana rekuperatorem. Sercem tego urządzenia jest wymiennik ciepła. W zależności od typu wymiennika (przeciwprądowy, krzyżowy, obrotowy) urządzenia te maja różną sprawność odzysku ciepła (maksymalnie do 95%).

Świeże powietrze zasysane jest przez otwór w ścianie zewnętrznej, zwany czerpnią. Dalej transportowane jest przewodami do rekuperatora, gdzie przepływając przez wymiennik ciepła ochładza się lub ogrzewa (w zależności od pory roku) od powietrza usuwanego z budynku (z kuchni, łazienki, garderoby, itp.). Następnie zostaje oczyszczone przez filtr znajdujący się w urządzeniu. Tak przygotowane powietrze nawiewane jest do pomieszczeń takich jak salon, sypialnia, itp. za pomocą anemostatów. Do pomieszczeń sanitarnych świeże powietrze dopływa poprzez szczeliny pod drzwiami lub kratki w dolnej części drzwi. Usuwane jest z nich przez elementy wyciągowe. Kanałami wentylacyjnymi doprowadzane jest do wymiennika, gdzie zachodzi proces wymiany ciepła.  Zużyte powietrze usuwane jest przez wyrzutnię na zewnątrz budynku.

Ilość powietrza doprowadzanego do pomieszczeń musi być równa ilości powietrza usuwanego. Powietrze nawiewane przepływając przez wymiennik pobiera ciepło od powietrza wyciąganego, nie mieszając się z nim. Cały proces charakteryzuje się minimalnym poborem prądu i niską emisja hałasu.
Zewnętrzne czyste powietrze – to świeże powietrze pobierane za pomocą tak zwanej czerpni, które specjalnymi kanałami przekazywane jest do właściwej jednostki wentylacyjnej. W centrali dochodzi do jego filtracji dzięki czemu oczyszczone jest z wszelkich zanieczyszczeń oraz alergenów. Specjalne nagrzewnice stosowane są w okresach zimowych.

Brudne powietrze z wewnątrz – to zużyte powietrze które wyciągane jest z pomieszczeń typu kuchnia/ łazienka anemostatami wywiewnymi, w rekuperatorze podczas przepływu oddaje swoje ciepło na rzecz powietrza pobieranego, które ogrzewa a w określonych przypadkach również nawilża.

Czyste, przefiltrowane oraz ciepłe powietrze – kanałami wentylacyjnymi przekazywane jest do suchych pomieszczeń jakimi są pokoje w budynku mieszkalnym, do których odstaje się anemostatami wentylacyjnymi.

Brudne wykorzystane powietrze – po transporcie do rekuperatora oraz oddaniu ciepła i nawilżeniu kierowane jest na zewnątrz za pomocą wyrzutni umieszczanej na dachu lub  ścianie budynku.

Planowanie i wybór systemu


W celu stworzenia najbardziej ergonomicznego systemu wentylacji z odzyskiwaniem ciepła konieczne jest wcześniejsze jego  szczegółowe i rzetelne zaprojektowanie. Do tego celu niezbędne jest dysponowanie projektem budynku, tak aby można było przeanalizować rzuty kondygnacji i dobrać najlepsze lokalizacje jego poszczególnych elementów. Pomocne w tym celu są oględziny terenu oraz bezpośredni dobór odpowiednich miejsc lokalizujących czerpnię, przebieg kanałów oraz wyrzutnię powietrza.

Z jakich poszczególnych elementów składa się wentylacja rekuperacyjna?

Wentylacja mechaniczna z odzyskiwaniem ciepła zawiera:

 • Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła (rekuperator) – urządzenie za pomocą którego następuje wymiana powietrza w budynku. Odbywa się w nim proces odzysku ciepła oraz filtracji. W skład centrali wchodzą: wymiennik ciepła (przeciwprądowy, krzyżowy, obrotowy), wentylatory (stałoprądowe –  płynna regulacja wydajności systemu lub zmiennoprądowe – fabrycznie ustawione parametry przepływu powietrza na poszczególnych biegach), by-pass, sterownik, filtry, system antyzamrożeniowy.
Sprawność rekuperatora %
Temperatura
wewnętrzna
°C
Temperatura
zewnętrzna
°C
Temperatura
nawiewu
13.4
 °C

Rekuperator jako serce całego systemu i najważniejszy element odpowiedzialny za prawidłową wentylację  oraz spełnienie oczekiwań klienta powinien być dobrany na podstawie szczegółowej analizy podczas której warto zwrócić uwagę na :


 • Spręż rekuperatora – tym mianem określany jest opór instalacji jaki przezwyciężyć może dana centrala, to siła z jaką pobierane jest powietrze i wtłaczane do kanałów wentylacyjnych oraz z jaką jest zasysane i eliminowane z budynku. Wybór wentylacji ze zbyt małym sprężem może spowodować nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu przejawiające się zaburzonym nawiewem szczególnie w okolicy końcowych kanałów wentylacyjnych gdzie spadek ciśnienie jest najbardziej zaznaczony.

 • Pozyskiwanie temperatury – jest to procentowa wartość wyrażająca stopnień odzyskania ciepła jakie może zostać pobrane z powietrza zużytego i przekazane na świeże ale zimne powietrze wciągane z zewnątrz. Parametr ten odzwierciedla możliwość zaoszczędzenia budżetu związanego z kosztami ogrzewania budynku i w głównej mierze zależy od wyboru rodzaju rekuperatora. Najlepszą opcją są wymienniki przeciwprądowe chociaż w pewnych przypadkach instalowane są również krzyżowe.

 • Emitowany hałas – jest istotny ze względu na ciągłą stałą pracę wentylatora, decyduje o słyszalności urządzenia zarówno w dzień jak i w nocy, na ten parametr wpływają wymienniki, tworzywo służące do obudowy mechanizmu, jego lokalizacja oraz typ wentylatora.
 • Zużycie energii – jest parametrem decydującym o kosztach związanych z użytkowaniem rekuperacji, najbardziej opłacalne są nowe energooszczędne wentylatory zaopatrywane prądem stałym dodatkowo wytrzymałe i niezwykle ciche.

 • Kanały wentylacyjne – wyróżniamy następujące typy kanałów:
  • czerpny – doprowadza świeże powietrze z czerpni do rekuperatora,
  • nawiewne – transportują powietrze uzdatnione z centrali wentylacyjnej do poszczególnych pomieszczeń,
  • wywiewne – transportują zużyte powietrze od elementów wyciągowych z pomieszczeń sanitarnych do rekuperatora,
  • wyrzutowy – łączy rekuperator z wyrzutnią, przez którą powietrze usuwane jest na zewnątrz.
 • Anemostaty – elementy nawiewne/wywiewne, służą do wprowadzania świeżego powietrza do pomieszczeń lub usuwania zużytego. Wyposażone są w element umożliwiający regulację przepływu powietrza.
 • Czerpnia - element umieszczony w ścianie zewnętrznej lub w dachu budynku. Służy do zasysania świeżego powietrza z zewnątrz.
 • Wyrzutnia – element umieszczony w ścianie zewnętrznej lub w dachu budynku. Służy do wyprowadzenia zużytego powietrza na zewnątrz.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

MAJĄ PAŃSTWO PYTANIA?
Zapraszamy do kontaktu, chętnie na nie odpowiemy.
Infolinia:
600-290-220,  12 285-91-90
Biuro czynne:
7:00 - 16:00, PN-PT
venteco.com - centrum rekuperacji
Montaż wentylacji z zastosowaniem rekuperacji, klimatyzacja w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych.
Nieprzerwanie od 1995 roku.
Projekt: Mateusz Lechowicz/ Realizacja: Maciej Rajda